SKLEP-SCRYBA.PL - od 1998 roku.
  • instagram
  • facebook
  • youtube
Wejdź na: Scryba Art
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCRYBA
obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku

Sklep Internetowy Scryba (dalej: „Sklep Internetowy ,,Scryba” lub „Sklep”) prowadzony jest pod adresem www.sklep-scryba.pl Zasady funkcjonowania Sklepu określa niniejszy Regulamin:

I. Postanowienia ogólne

1.Właścicielem Sklepu Internetowego Scryba jest PHU Stalówka Ryszard Łuszczek-Oroński z siedzibą Plac Tadeusza Kościuszki 18, 50-027 Wrocław, NIP: 8970002110, REGON: 931912329, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej 114919.

2. Sklep Internetowy Scryba prowadzi sprzedaż detaliczną i oferuje artykuły luksusowe dostępne jednocześnie w Sklepie Stacjonarnym Scryba , pod adresem: Plac Tadeusza Kościuszki 18, 50-027 Wrocław, w godzinach: poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00, soboty 10.00 – 14.00. Zakupów w Sklepie Internetowym Scryba dokonywać można całą dobę, we wszystkie dni w roku, pod warunkiem technicznego funkcjonowania Sklepu. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego Scryba obsługiwane będą wyłącznie w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego.

3. Ze sklepem Internetowym Scryba można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem galeria@scryba.pl , sklep@scryba.pl lub telefonicznie +48(71) 372-45-10, w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego.

4. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego Scryba oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Dane osobowe Klientów są zbierane wyłącznie na użytek należytego wykonania umowy przez sklep-scryba.pl i nie są wykorzystywane ani przekazywane do żadnych innych podmiotów.

II. Ogólne zasady sprzedaży

1. Artykuły prezentowane przez Sklep Internetowy Scryba nie różnią się jakością od towaru oferowanego w Sklepie Stacjonarnym, są fabrycznie nowe, oryginalne i objęte gwarancją.

2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym Scryba są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

3. Ceny prezentowanych artykułów nie zawierają kosztów ich dostawy. Koszty dostawy określone są w aktualnym cenniku dostaw (dostawa i koszty) dostępnym na stronie Sklepu Internetowego Scryba. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, w szczególności, gdy wartość zamówienia przekroczy określony w ww. cenniku próg minimalny. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w sklepie stacjonarnym Scryba.

4. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT wedle życzenia Klienta, które należy zaznaczyć podczas składania zamówienia. W przypadku braku takiego określenia wystawiony zostanie paragon.

5. Sklep Internetowy Scryba zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania oferty handlowej.

6. Ceną obowiązującą Klienta jest cena wskazana w ofercie handlowej Sklepu Internetowego Scryba. Cena ta powtarzana jest w e-mailu potwierdzającym rezerwację towaru.

7. Możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar:

a) przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie Sklepu stacjonarnego Scryba. Sklep Internetowy Scryba zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

b) przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail potwierdzający rezerwację towaru wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty we wskazanym w e-mailu terminie. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego Scryba , zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c) przez PayPal lub Blik 

8. Zamówienie może zostać anulowane jeśli nie uda się zautoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy obsługującej transakcje lub jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie 5 dni roboczych od dnia zamówienia na konto bankowe Sklepu Internetowego Scryba. Płatność może być uiszczona w innym terminie za zgodą Sklepu Internetowego Scryba. Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, z chwilą upływu terminu na dokonanie jej odbioru.

9. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

11. Płatności Shoper - bezpieczne płatności online realizowane przez operatora Blue Media S.A.

III. Zasady składania zamówień

1.Podstawą do realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenie przez Klienta, z wykorzystaniem systemu zamówień Sklepu Internetowego Scryba. W szczególnych przypadkach, za zgodą Sklepu, zamówienia mogą być składane telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Sklep Internetowy Scryba zastrzega sobie prawo do ich telefonicznej weryfikacji lub anulowania i usunięcia zamówienia.

3. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów. Podstawowym warunkiem zrealizowania zamówienia jest posiadanie przez Sklep Internetowy Scryba zarezerwowanego towaru w swoim asortymencie, w czasie przewidzianym na realizację zamówienia. W razie braku danego produktu, Klient zostanie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji towaru. Brak otrzymania takiego potwierdzenia może oznaczać nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym Scryba w celu ustalenia statusu swojego zamówienia.

5. W razie wątpliwości, za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się chwilę wysłania do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

6. Klient Sklepu Internetowego Scryba jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia.

IV. Szczegółowe zasady dostawy zamówień

1.Sklep Internetowy Scryba dokonuje wysyłki zakupionego towaru na adres i według danych wskazanych w zamówieniu. Za poprawność podania danych do wysyłki odpowiada Klient.

2. Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych może upłynąć od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach Sklepu Internetowego Scryba, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta w celu potwierdzenia dalszej chęci realizacji zamówienia przez Klienta.

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. Koszty przesyłek zagranicznych, będą ustalane indywidualnie.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od chwili otrzymania towaru na zasadach wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Odstąpienia od umowy można dokonać w stosunku do wszystkich lub niektórych zakupionych produktów.

2. Odstąpienia od umowy należy dokonać składając oświadczenie woli poprzez pełne i prawidłowe wypełnienie Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy, które dostępne jest na stronach Sklepu Internetowego Scryba. Oświadczenie to należy przesłać wraz ze zwracanym towarem, dołączając je do przesyłki. W przypadku przesłania ww. oświadczenia odrębnie od zwracanego towaru, towar ten musi zostać zwrócony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.

 

 

3. Wszelką korespondencję i przesyłki związane z uprawnieniami określonymi w niniejszym rozdziale V Regulaminu należy przesyłać na adres sklepu stacjonarnego Scryba tj.: PHU Stalówka Plac Tadeusza Kościuszki 18 , 50-027 Wrocław.

4. Przy odstąpieniu od umowy Sklep Internetowy Scryba dokona zwrotu zapłaconej ceny wraz z kosztem dostawy na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi Konsument.

5. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie używany, oraz zostanie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i nie będą nosiły oznak użytkowania.

6. Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy jest przesłanie wraz z towarem oryginalnego, czytelnego dokumentu zakupu (faktury lub paragonu).

7. W przypadku, gdy do zamówienia była wystawiona faktura, po otrzymaniu zwrotu towaru zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej w ciągu 10 dni roboczych Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

VI. Warunki reklamacji (niezgodność towaru z umową)

1. Jeśli Klient stwierdzi niezgodność towaru z umową ma prawo skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z tego prawa należy złożyć oświadczenie woli wymagane ww. ustawą oraz odesłać reklamowany towar, wraz z oryginalnym dokumentem potwierdzającym zakup i wspomnianym oświadczeniem.

3. Sklep Internetowy Scryba nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek za pobraniem.

4. Podczas odbioru przesyłki, gdy tylko Klient zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości lub uszkodzenia paczki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Sklepu.

VII. Dane osobowe

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Sklepu Internetowego Scryba oraz ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego Scryba ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

VIII. Postanowienia końcowe

1.Zawarcie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Scryba umowy sprzedaży na odległość następuje z chwilą złożenia zamówienia, pod warunkiem otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego zamówienie.

2. Sklep Internetowy Scryba dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) i przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

3. Sklep Internetowy Scryba zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronach Sklepu. Nowy Regulamin obowiązuje jedynie dla transakcji zawartych po jego opublikowaniu.

4. Właściwość Sądu dla spraw spornych powstałych pomiędzy PHU Stalówka Ryszard Łuszczek-Oroński. a Klientem będącym konsumentami i wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PHU Stalówka Ryszard Łuszczek-Oroński a Klientem, który nie jest konsumentem – zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PHU Stalówka Ryszard Łuszczek-Oroński .

5. W sprawach nie uregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

„Ta witryna używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów i usług. Jeśli chcesz, by pliki cookies nie były zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.”

Od 10.01. jako sprzedawca, w tym prowadzący sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej masz nowe obowiązki. Informacja poniżej:

 

I.UWAGA

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2017r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (DZ.U 2016.1823), na mocy których na przedsiębiorcę, który w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji odrzuci reklamację, zostały nałożone obowiązki informacyjne.

Zgodnie z art. 32 ww. ustawy:

„1. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przedsiębiorca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego przedsiębiorcy.

3. Jeżeli przedsiębiorca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.” 

4 „Każdy konsument, może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platforma ODR stanowi przejrzyste źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami dotyczącymi zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: galeria@scryba.pl”

„Ta witryna używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów i usług. Jeśli chcesz, by pliki cookies nie były zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.”

 

Pliki cookie

Informacje o plikach cookie:

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

“niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu, “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

W jaki sposób sprzeciwić się instalacji i pozbyć się plików cookie?

Możesz nie wyrazić zgody i zapobiec instalowaniu plików cookie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz również usunąć istniejące już pliki cookie.

Większość przeglądarek domyślnie pozwala na instalowanie plików cookie. Możesz zapobiec zapisywaniu tego typu plików na komputerze, wystarczy zmienić odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookie znajdziesz w plikach pomocy danej przeglądarki.

Opis blokowania plików cookie w przykładowych przeglądarkach:

Mozilla Firefox (wersja 19.02)

1. w Menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”

2. wybierz „Opcje”

3. wybierz zakładkę „Prywatność”

4. nie odznaczaj pola wyboru „Akceptuj ciasteczka”

Internet Explorer 8

1. w Menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”

2. wybierz „Opcje internetowe”

3. wybierz zakładkę „Prywatność”

4. w polu „Ustawienia” przesuń pasek do góry aż do wyświetlenia się komunikatu „Blokowanie wszystkich plików cookie”

Ponadto, niektóre przeglądarki obsługują tryb, w którym pliki cookie są zawsze usuwane po odwiedzinach w witrynie. Funkcja ta ma różne nazwy: InPrivate w przeglądarce Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej; Incognito w przeglądarce Google Chrome w wersji 10 lub nowszej; Przeglądanie prywatne w przeglądarce Firefox w wersji 3.5 lub nowszej, w przeglądarce Safari w wersji 2 lub nowszej, a także w przeglądarce Opera w wersji 10.5 lub nowszej. Więcej Informacji na ten temat można znaleźć w plikach pomocy danej przeglądarki.

W dowolnym momencie możesz też usunąć pliki cookie, które już znajdują się na komputerze lub urządzeniu. Szczegółowy opis sposobu usunięcia plików znajdziesz w plikach pomocy danej przeglądarki.

Opis usuwania plików cookie w przykładowych przeglądarkach:

Internet Explorer 8

1. w menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”

2. wybierz „Opcje internetowe”

2. na karcie „Ogólne” w obszarze „Historia przeglądania” kliknij przycisk „Usuń”

3. zaznacz pole wyboru obok przycisku „Pliki cookie”. Jeśli chcesz usunąć tylko pliki cookie, wyczyść wszystkie pozostałe pola wyboru

4. kliknij przycisk „Usuń”, a następnie kliknij przycisk „OK.”

Mozilla Firefox (wersja 19.02)

1. w Menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”

2. wybierz „Wyczyść historię przeglądania”

3. wybierz okres za jaki chcesz usunąć pliki cookie

4. odznacz pole wyboru „Ciasteczka”

Oczywiście nie wyrażając zgody na instalację plików cookie, nadal możesz korzystać z naszego serwisu, jednak możesz utracić możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności i wówczas korzystanie z serwisu może nie być optymalne.

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Administratorem danych osobowych klientów otrzymujących informacje marketingowe w postaci maili promocyjnych z adresów oficjalnych …… galeria@scryba.pl jest firma P.H.U Stalówka Ryszard Łuszczek-Oroński ul.Plac Tadeusza Kościuszki 18, 50-027 Wrocław, NIP 897-000-21-10 (zwana dalej Firmą), dane kontaktowe firmy: numer telefonu: 71 372 45 10 adres mailowy: galeria@scryba.pl

2. W firmie nie zachodzą przypadki przetwarzania danych osobowych wymagające powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Firma przetwarza dane osobowe klientów w celach:

a) podjęcia na żądanie klienta działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia)

b) marketingu i promocji produktów lub usług oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) 

Rozporządzenia

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pana/Pani dane osobowe NIE SĄ PRZEKAZYWANE ŻADNYM INNYM PODMIOTOM.

5. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 tj.:

a) W zakresie realizacji zawartej przez klienta umowy z Firmą przez okres wymagany przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

b) W zakresie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Firmę, przez okres do czasu wycofania przez klienta zgody na takie przetwarzanie.

6. W związku z przetwarzaniem przez Firmę danych osobowych, przysługuje klientowi:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. Administrator NIE PODEJMUJE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI WZGLĘDEM PANA/PANI NA PODSTAWIE PROFILOWANIA, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje klientowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Firmę danych osobowych klienta narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 24.05.2018r do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

10. Klient podając dane osobowe udostępnia je dobrowolnie ze świadomością, że przysługuje mu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda klienta. Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

11. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora Ochrony Danych pod adresem: galeria@scryba.pl

 

 

do góry

Wszystkie zdjęcia i opisy chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez zgody właściciela witryny jest zabronione.

@ 2017 sklep-scryba.pl - wszelkie prawa zastrzeżone

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl